Bevakningföretagens intresseförening

Välkommen till Bevakningsföretagens Intresseförening

Bevakningsföretagens Intresseförening bildades den 11 april 2008 och är idag Sveriges största branschorganisation sett till antalet medlemmar. Föreningens verksamhetsområde är att tillvarataga medlemmarnas och således branschens intressen. Föreningen verkar för kunskaps- och kvalitetsutveckling, god sed inom branschen, helhetssyn och en ändamålsenlig branschstandard samt samverkan med i branschen förekommande myndigheter såsom Länsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Föreningen är också ett kontaktnät för att stärka relationerna i branschen mellan olika bevakningsföretag.

Om BIF

Det har under en längre tid i branschen saknats en organisation som tillvaratager de små och medelstora bevakningsföretagens intressen och som har utförbarhet att påverka de myndigheter, organ och departement som berör vår verksamhet samt kunna erbjuda bevakningsföretagen möjlighet till samverkan i frågor som är viktiga för vår verksamhet, varför Bevakningsföretagens Intresseförening (BIF) bildades.

BIF ingår bl.a. i Polismyndighetens samrådsgrupp tillsammans med Rikspolisstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms Län, Almega, Svenska Transportarbetareförbundet samt Sweguard, vilket medför att vi har en unik möjlighet att kunna göra våra röster hörda till ovannämnda myndigheter, och därigenom kunna påverka kommande beslut om ändringar i såväl Polismyndighetens föreskrifter (FAP 573-1), författningssamling som lagen om bevakningsföretag, till vad kommer att Länsstyrelserna kontinuerligt kommer att informera BIF om nyheter och förändringar som därefter publiceras på denna hemsida. Markanta förändringar delgives även medlemmarna per mail eller post.

Medlemsavgiften avseende företag är 1000 SEK per år, och som medlem i Bevakningsföretagens Intresseförening ingår följande förmåner:

* BIF ingår i Polismyndighetens samrådsgrupp och kan därför kontinuerlig presentera information om planerade förändringar i Polismyndighetens föreskrifter (FAP 573-1). Medlemsföretagen gives därför en unik möjlighet att framföra sina åsikter via BIF till Polismyndigheten innan beslut i fråga fattats, och kan på så sätt aktivt påverka berörda myndigheter.

* Kontinuerlig information rörande förändringar i Polismyndighetens föreskrifter (FAP 573-1).

* Minst en gång per år anordnar BIF en seminariedag där såväl Polismyndigheten som Länsstyrelsen medverkar, där BIF:s medlemmar inbjudes och beredes tillfälle att framföra sina åsikter direkt till berörda myndigheter samt verka för nödvändiga förändringar inom branschen. Seminariedagen är också viktig för att stärka relationerna mellan bevakningsföretagen.

* Fri tillgång till BIF:s hemsida där nyheter rörande branschen presenteras dagligen. Ett mycket smidigt och lättillgängligt sätt att hålla sig uppdaterad.

* Medlemmar i BIF erhåller maximal rabatt hos Väktarskolan AB och betalar t.ex. endast 2.950 SEK för väktargrundutbildningens del 1. För mer information om priser för BIF:s medlemmar besök Väktarskolan AB:s hemsida www.vaktarskolan.se

Medlem

En del material på den här webbplatsen är endast för medlemmar. Om du redan är medlem kan du logga in här nedan. Du kan också ansöka om medlemskap eller be om ett nytt lösenord.

BIF Kontaktuppgifter

Bevakningsföretagens Intresseförening

E-post: info@bevakningsbolagen.se
Adress: Handenterminalen 4, 136 40 Handen